Orgelpijpjes


OP Nieuwsbrief 2020-08-31 - start schooljaar 2020-2021

Beste orgelpijpje en ouders,

Zoals elk jaar starten we op vrijdag 4 september met ons nieuwe koorjaar. Het zal er dit jaar helaas anders aan toegaan dan gewoonlijk. Lees deze brief zeer aandachtig, wie nog vragen of bedenkingen heeft, kan terecht op info@orgelpijpjes.be of rechtstreeks bij mij konings.katrien@gmail.com of op mijn gsm 0485/169 134.

INSCHRIJVING EN LIDGELD

We vragen jullie allemaal in de maand september in te schrijven via de website en de som van €35 per kind te storten op het rekeningnummer BE44 4220 0808 8145 van De Orgelpijpjes VZW, met de vermelding van de naam (familienaam en voornaam) van je kind(eren).

De betaling ontvangen we graag ten laatste op 31/10/20, vanaf 01/11/20 vragen we jullie €45 te betalen. Op die manier hopen we van iedereen tijdig het lidgeld te kunnen ontvangen. Hartelijk dank!

REPETITIES ORGELIJNTJES

Dit blijft helemaal hetzelfde als de vorige jaren: de repetitie start in de kerk om 16.00 uur en gaat verder in de sacristie tot 16.45 uur. Zij komen samen met Hanne of Elien langs de achterkant van de kerk terug naar buiten. Alle ouders wachten buiten voor de kerk.

REPETITIES ORGELPIJPJES

Iedereen start om 16.00 uur in de kerk. Kinderen onder 12 jaar dragen geen mondmasker, wie 12 jaar is of ouder, draagt een mondmasker. We zitten op voldoende afstand van elkaar op de banken van de kerk. We respecteren de looprichting in de kerk volgens de pijlen die op de grond staan.

Alle ouders blijven buiten en houden voldoende afstand, alle kinderen die binnenkomen ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kerk. Het toilet kan nog steeds niet gebruikt worden.

We eindigen de repetitie voor de kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar om 17.15 uur. Dit is een tijdelijke regeling! De oudste leden (vanaf het vijfde leerjaar) repeteren verder in de hal van het klooster tot 18.00 uur. Deze ruimte is groter dan sacristie en kan voldoende verlucht worden. Voor dit deel van de repetitie draagt iedereen een mondmasker, ook de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.

Voor de kinderen van het HHH die met het rijtje meewandelden de vorige jaren: dit kunnen we tijdelijk niet organiseren voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar. We vragen aan de ouders onderling af te spreken om hen naar de kerk te brengen. De kinderen van het 3de tot 6de leerjaar verzamelen op de grote speelplaats aan de hoek van de sporthal met de weg (naast het huisje). Ik haal jullie daar op en we gaan samen te voet naar de kerk.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Vanaf september kunnen we deze ook weer opluisteren. De nieuwe lijst krijgen jullie in de loop van de maand september. Zowel de Plechtige Geloofsbelijdenis als de Eerste Communie van voorjaar 2020 werden naar het najaar verschoven. Deze vieringen zijn belangrijk en we verwachten dan ook zoveel mogelijk leden. Iedereen draagt hier een mondmasker.

Op zondag 13 september om half 12 zingen we de Plechtige Geloofsbelijdenis. Dit is een ander uur dan de gewone vieringen, omwille van het beperkte aantal mensen dat in de kerk aanwezig mag zijn. We verzamelen om 10.45 uur op de trappen van de kerk (buiten), niet in uniform.

ACTIVITEITEN

Met uitzondering van de eucharistievieringen hebben we alle activiteiten van het najaar verschoven naar volgend jaar. De informatie die we gewoonlijk op de info-avond voor de ouders doorgeven begin oktober zullen jullie digitaal ontvangen, voor de jaarlijkse spaghetti-avond (van 24/10) en de kerkentocht (van 7/11) zoeken we een coronaveilig alternatief.

Voorlopig staan voor 2021 volgende zaken gepland:

  • Januari: benefietconcert ‘Blik op Afrika’ (onder voorbehoud)
  • 28/03/21: Opluisteren gouden jubileumviering Trinitas
  • Paasvakantie: repetitiedagen (nog niets vastgelegd, we wachten de ontwikkeling van de coronacijfers af)
  • 16 en 17/04/21: Concert met het Vlaams Jeugd Harmonie Orkest
  • 01 of 02/05/21: EMJ Neerpelt (uitgestelde editie van 2020)
  • 02 t.e.m. 06/07/21: WCG (uitgestelde editie van 2020)
  • September: deelname Leuven beKOORt (uitgestelde editie van 2020)
  • 23/10/21: Feest 60 (61)-jarig bestaan in Don Bosco Kessel-Lo
  • 06/11/21: Kerkentocht

WEDSTRIJDEN

We zijn nog niet ingeschreven. Voor de WCG hebben we nog maar tijd tot 15 september, voor Neerpelt nog tot eind oktober.

Voor de WCG rekenen we op iedereen die zich voor de vorige editie inschreef, maar er is nu ook plaats voor de nieuwe leden en voor de kinderen die nog te jong waren. We hebben graag dat iedereen hieraan deelneemt. Alle kinderen die nu in het tweede leerjaar zitten, kunnen dus ook meedoen. We gaan telkens op en af naar Gent of Antwerpen, het is dus niet met overnachting. Zoals verleden jaar al gezegd was: wie altijd naar de repetitie komt, krijgt vermindering op de bijdrage van €30 die we hiervoor zullen vragen.

We vragen dus dringend aan de nieuwe leden en kinderen vanaf het tweede leerjaar vóór 10 september te laten weten of je kan deelnemen via info@orgelpijpjes.be

Wie al ingeschreven was, blijft ingeschreven, tenzij je ondertussen zeker weet dat je niet kan meedoen. Dan laat je dit zeker ook weten voor 10 september.Orgelpijpjes
OrgelpijpjesEmail:

Gekoppeld aan mailinglist:

Deze website maakt gebruik van cookies om de beste gebruikerservaring te garanderen.Alle info hierover vind je in ons Privacy- en cookiebeleid.