Info over de vzw

Wat is de doelstelling en taak van de V.Z.W. ?

De Orgelpijpjes wensen bij kinderen een actieve belangstelling voor muziek te wekken en dat op een zo breed mogelijke basis en in de meest ruime zin. Dit weerspiegelt zich in een waaier van activiteiten naast het koorzingen zelf (concerten, festivals, reizen, uitstappen, Orff-ensemble, …). Om dit alles in goede banen te leiden (en de dirigenten de taak wat lichter te maken) is er de v.z.w. die op een gestructureerde basis het reilen en zeilen van het koor ondersteunt.

Leden

Rond een kinderkoor - en zeker rond een koor als de Orgelpijpjes - gebeurt heel wat meer dan enkel zingen en repeteren. Vandaar dat helpende handen altijd welkom zijn. Hieronder vind je een lijst van mogelijke taken voor leden. Alles gebeurt op vrijwillige basis.

Wie geïnteresseerd is, kan zich bij de komende Algemene Vergadering als lid opgeven.

  1. Hulp bij de repetities, het betreft vooral de laatste repetities voor concert of deelname aan een wedstrijd – begeleiden van de kinderen en ook een beetje de tucht erin houden. Dit geeft de koorleiding de mogelijkheid om zich volop op het muzikale te concentreren.
  2. Medewerking aan de website
  3. Hulp bij spaghetti-avonden of andere niet-muzikale activiteiten en dit zowel bij voorbereiding als tijdens de activiteit zelf
  4. Hulp bij voorbereiding en begeleiding van koorreizen en -uitstappen, koorwandeling e.d.
  5. Hulp bij voorbereiding (kaartenverkoop, afficheontwerp en -druk, …) en uitvoering van concerten.

Goede ideeën en suggesties aanbrengen die de werking van het koor en de v.z.w. nog beter maken (hier rekenen we ook op de « » leden). Daarom worden de leden uitgenodigd op de Raad van Bestuur die vier maal per jaar doorgaat.

Wie is de V.Z.W. en hoe werkt die ?

De v.z.w. bestaat uit leden die de doelstellingen van de v.z.w wensen te ondersteunen. Een aantal van de leden vormen de Raad van Bestuur, die om de drie jaar wordt verkozen. Deze Raad van Bestuur vergadert telkens dit nodig is en minstens vier maal per jaar. Om de leden nauwer bij het koorleven te betrekken worden zij gewoonlijk voor deze vergadering uitgenodigd

Op de jaarlijkse algemene vergadering worden naast Raad van Bestuur en de leden ook alle sympatisanten uitgenodigd (ouders, familie van koorleden en oudere koorleden zelf). Dit alles draagt bij tot een grotere betrokkenheid tussen koorleiding, koorleden, hun ouders en familieleden en de v.z.w.

Wie graag inzage heeft in de verslagen van de voorbije jaren, kan contact opnemen met de voorzitter.

Daarbij wordt in een open en constructief klimaat gewerkt. Iedereen is welkom, alles kan besproken worden, alle voorstellen en initiatieven krijgen aandacht

Werkgroepen

Naast de Raad van Bestuur bestaan een aantal werkgroepen met specifieke opdrachten en verantwoordelijkheden. Werkgroepen bestaan voor :

  • de PR
  • de recrutering
  • de website vernieuwen en beheren
  • de organisatie van de koorreizen en uitstappen

Dit alles helpt ons de doelstellingen van het koor ten volle te realiseren en - belangrijk - je inzet betekent ook een extra motivatie voor de kinderen !!!

Orgelpijpjes
OrgelpijpjesEmail:

Gekoppeld aan mailinglist:

Deze website maakt gebruik van cookies om de beste gebruikerservaring te garanderen.Alle info hierover vind je in ons Privacy- en cookiebeleid.

Deze website gebruikt cookies om een ​​goede browse-ervaring te bieden

Deze omvatten essentiële en functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de site.

Deze website gebruikt cookies om een ​​goede browse-ervaring te bieden

Deze omvatten essentiële en functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de site.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.